Rabattavtale til alle ansatte hos Øst-Riv AS

 450,- på første konsultasjon og 350,- på oppfølging

Øst riv

Helseforsikring

For de som har og benytter helseforsikring, utover disse timene (exv. 8) betales kr 350,-  pr. oppfølgende behandling. 

For de som ikke har helseforsikring, betales kr 450,- på førstegangs konsultasjon og kr 350,- pr. oppfølgende behandling. 

Velkommen til Akutt Kiropraktikk - ansatte i Akutt Kiropraktikk illustrasjon
Akuttkiropraktikk logo transparent

I 20 år har vi hjulpet pasienter til en bedre helse. Vi holder åpent på kvelder og i helger 365 dager i året.

Time på dagen!

Hos oss blir du prioritert. Rask behandling og smertelindring er viktig for helbredelsesprosessen.

Vaktordning på kveldene og i helgene.

Når en akutt skade først oppstår kan det være betryggende å vite at du alltid vil få hjelp.

Ved behov henvises det til røngten, MR, CT og lege spesialist.

Kiropraktor hos Akutt Kiropraktikk i arbeid på en pasient

Her er vi

Akutt Kiropraktikk – Løkkeveien 13 – 0253 Oslo. Tlf. 2407 2407.
E-post: post@akuttkiropraktikk.no. Web: www.akuttkiropraktikk.no