Porsche logo

Rabattavtale til alle ansatte hos Porsche Center Oslo

425,- på første konsultasjon og 350,- på oppfølging

Velkommen til Akutt Kiropraktikk - ansatte i Akutt Kiropraktikk illustrasjon
Akutt Kiropraktikk logo

I 20 år har vi hjulpet pasienter til en bedre helse. Vi holder åpent på kvelder og i helger 365 dager i året.

Time på dagen!

Hos oss blir du prioritert. Rask behandling og smertelindring er viktig for helbredelsesprosessen.

Vaktordning på kveldene og i helgene.

Når en akutt skade først oppstår kan det være betryggende å vite at du alltid vil få hjelp.

Ved behov henvises det til røngten, MR, CT og lege spesialist

Kiropraktor hos Akutt Kiropraktikk

Helseforsikring

For de som har og benytter helseforsikring, utover disse timene (exv. 8) betales kr 350,-  pr. oppfølgende behandling. For de som ikke har helseforsikring, betales kr 450,- på førstegangs konsultasjon og kr 350,- pr. oppfølgende behandling.