/ / Golf og kiropraktikk

Golf og kiropraktikk

Akutt Kiropraktikk har spesialkompetanse innen golf og kiropraktikk. Deler av virksomheten er derfor rettet mot golfutøvere på alle nivå.

For at kroppen som helhet skal fungere optimalt under utøvelse av golf er det nødvendig at samtlige nøkkelområder for golfsvingen fungerer tilfredstillende. Akutt kiropraktikk tilbyr en kiropraktisk funksjonsanalyse for å undersøke disse områdene nærmere. Hensikten med den kliniske analysen er å avdekke hvilke nøkkelområder som krever kiropraktisk behandling.

Observer at nedsatt funksjonsnivå ikke behøver å innebære at du som golfutøver opplever noen form for smerte eller ubehag fra bevegelseapparatet under utførelse av golf eller annen form for aktivitet.

Nedsatt funksjonsnivå hos golfutøvere kan lede til:

  • Nedsatt balanse, koordinasjon samt kraftutvikling.
  • Nedsatt evne til å håndtere store treningsmengder.
  • Økt risiko for skade.

Disse faktorene vil resultere i at utøveren ikke kan prestere optimalt.

Dynamisk kiropraktikk har som mål å avdekke eventuelle svakheter i funksjonsnivå hos golfutøveren. Det iverksettes så en behandlingsplan for utøveren som innebefatter kiropraktisk behandling og individuelle rehabiliteringsøvelser.