Hva er vår filosofi

Hvert ledd i kroppen er en funksjonell enhet som må fungere normalt for at vi skal ha optimal motorisk kontroll. Et ledd som ikke fungerer normalt kan ha redusert bevegelighet. Kroppens naturlige respons til dette er øket bevegelighet et annet sted i bevegelsesapparatet. Dette vil videre kunne lede til smerte lokalt ved bevegelse. På sikt vil området med øket bevegelighet gjennomgå strukturelle forandringer, fordi det blir utsatt for mer belastning enn det er designet for å tåle. Dersom dette ikke blir korrigert, kan degenerativ leddlidelse, degenerativ skivelidelse eller skiveprolaps bli et faktum. For å forebygge fremtidige muskeloskeletale lidelser, er det derfor viktig at samtlige bevegelsesenheter i kroppen fungerer optimalt.