En kiropraktor skriver ut en sykemelding til en mann på krykker
/ Sykemelding fra kiropraktor

Sykemelding fra kiropraktor

Kiropraktor og sykemelding
Hm…sykemelding?…eller ikke.

Kiropraktoren har rett til å skrive ut sykemelding (både sykemelding og sykmelding er korrekt skrivemåte) til pasienter en god stund nå, men i 2008 fikk kiropraktorer utvidet denne retten fra 8 til 12 uker, en ordning som trådte i kraft fra januar 2009.

Disse reglene tilsier at det innen tolv uker skal avholdes dialogmøte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og siden kiropraktoren tidligere kun hadde mulighet til sykemelde for 8 uker kunne ikke kiropraktoren delta på disse møtene. Nå er det jo slik at kiropraktorer generelt helst er opptatt av smertelette og hjelpe pasienten til å forbli i arbeidet sitt, men noen ganger er det å kunne sykemelding pasienten for kortere perioder veldig praktisk.

Gjennomsnittlig varighet av sykmeldingene for muskel- og skjelettdiagnoser er vesentlig lavere for kiropraktorer enn for leger.