Kiropraktor - henvisning og refusjon
/ Henvisning og refusjon hos kiropraktor

Henvisning og refusjon hos kiropraktor

Du trenger ingen henvisning fra lege for å komme til kiropraktor. Nå er det nemlig slik at Folketrygden gir stønad til behandling hos kiropraktorer. Den er for tiden kr. 64,- per behandling. Av dette går et lite beløp til forskning. Det betyr ganske enkelt at alle får rimeligere behandling hos kiropraktoren på lik linje med et besøk hos din fastlege. Kiropraktoren får utebetalt stønaden gjennom en ordning hos HELFO og du som pasient vil da få automatisk refusjon på prisen du betaler hos kiropraktoren.

Kiropraktorer har også henvisningsrett til røntgen, MR og CT-undersøkelser på sykehus eller røntgeninstitutt. I tillegg kan vi henvise til spesialister som nevrolog, ortoped og rematolog.

Les mer om priser hos kiropraktoren.